Ogólne warunki gwarancji

1. Udzielamy gwarancji :

dla sprężyn z wkładu materaca bonellowego na okres 24 miesiące

dla sprężyn z wkładu materaca kieszeniowego na okres 24 miesiące

na wszystkie pozostałe elementy materaca na okres 24 miesiące

Na pokrowce materaców 6 miesięcy

na poduszki i pozostałe produkty na okres 24 miesiące

 

2.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

 a. wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie i przesłanie go na adres mailowy: goodnight_com@o2.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PPUH Mati team Mateusz Stanisławek ul. Młyńska 16       63-620 Trzcinica

b. dostarczenie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji produktu objętego gwarancją z załączonym formularzem reklamacji, dowodem zakupu.

3.  Wady usuwane zostaną w okresie 14 dni od daty dostarczenia produktu do punktu produkcyjnego z opcja wydłużenia tego terminy do 30 dni w przypadku braku dostępu do części zamiennych.

4. W przypadku wykrycia w okresie gwarancyjnym wad nieusuwalnych produkt zostanie wymieniony na nowy.

5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w skutek:

a. Niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu

b. Napraw dokonywanych we własnym zakresie przez kupującego poza w/w punktem produkcyjnym

c. Ochronie gwarancyjnej nie podlegają elementy podlegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.

d. Samodzielnej ingerencji w strukturę wkładu materaca powodującej utratę praw gwarancyjnych.

 

Reklamacje dotyczące Towarów

Zobowiązujemy się dostarczyć towar wolny od wad. Ustawowo obowiązuje prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi który określa art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

Reklamacje prosimy składać:

Na piśmie na adres: PPUH MATI Team Mateusz Stanisławek ul. Młyńska 16 63-620 Trzcinica

Lub elektronicznie na adres : goodnight_com@o2.pl

 

Odpowiadamy z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru dla Państwa.

W celu rozpatrzenia rękojmi zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany poniżej adres pocztowy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie sposoby wysyłki.  Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia.

Adres pocztowy: PPUH Mati Team Mateusz Stanisławek ul. Młyńska 16 63-620 Trzcinica

W składanej reklamacji prosimy o podanie informacji:

Podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji oraz rodzaju i daty wystąpienia wady

Określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady ( wymiana na nowy, naprawa, obniżenie ceny)

Podanie danych kontaktowych oraz dowód zakupu towaru.

Formularz reklamacji do pobrania