Ogólne warunki gwarancji

1. Udzielamy gwarancji :

dla sprężyn z wkładu materaca bonellowego na okres 10 lat.

dla sprężyn z wkładu materaca kieszeniowego na okres 10 lat.

na wszystkie pozostałe elementy materaca na okres 24 miesiące

na pokrowce materaców 24 miesięce

na poduszki i pozostałe produkty na okres 24 miesiące

2.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

a. wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie i przesłanie go na adres mailowy: goodnight_com@o2.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PPUH Mati team Mateusz Stanisławek ul. Młyńska 16 63-620 Trzcinica

 b. dostarczenie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji produktu objętego gwarancją z załączonym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu.

 3. Wady usuwane zostaną w okresie 14 dni od daty dostarczenia produktu do punktu produkcyjnego z opcja wydłużenia tego terminy do 30 dni w przypadku braku dostępu do części zamiennych.

 4. W przypadku wykrycia w okresie gwarancyjnym wad nieusuwalnych produkt zostanie wymieniony na nowy.

5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w skutek:

a. Niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu

 b. Napraw dokonywanych we własnym zakresie przez kupującego poza w/w punktem produkcyjnym

 c. Ochronie gwarancyjnej nie podlegają elementy podlegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.

d. Samodzielnej ingerencji w strukturę wkładu materaca powodującej utratę praw gwarancyjnych.

 Zobowiązujemy się dostarczyć towar wolny od wad. Ustawowo obowiązuje prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi który określa art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru dla Państwa. W celu rozpatrzenia rękojmi zobowiązani są Państwo dostarczyć wadliwy towar pod wskazany poniżej adres pocztowy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie sposoby wysyłki. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia.

Jakie szkody obejmuje gwarancja?

Gwarancji udzielamy na główny wkład materaca w zależności od jego rodzaju. W materacach piankowych pianka nie powinna się kruszyć ani łamać. W materacu sprężynowym i bonellowym 10 letnim okresem gwarancji objęty jest wkład sprężynowy, natomiast 2 lata gwarancji udzielamy  na piankę, matę kokosową i pokrowiec.

Jeśli w czasie trwania gwarancji pęknie sprężyna i przebije piankę – wtedy mamy sytuację którą gwarancja obejmuje.

Odkształcenia na powierzchni materaca do 3 cm nie podlegają gwarancji, gdyż stanowią naturalne zużycie materiału podczas użytkowania, które w żaden sposób nie wpływa na jakość użytkowania produktu. Jeśli w trakcie użytkowania w materacach sprężynowych powstanie wgłębienie powyżej 3 cm wtedy taka sytuacja podlega reklamacji.

W przypadku pokrowca gwarancja nie obejmuje mechacenia się materiału, ponieważ jest to naturalne zużycie produktu podczas użytkowania. Pillingowanie materiału zależy od  jakości prześcieradła i częstości zmiany pozycji podczas snu.

Aby przedłużyć żywotność materaców należy regularnie je odwracać, najlepiej co kwartał obracać głowa- nogi, jedna strona na drugą. Nawet jeśli strony różnią się twardością. Dzięki takiemu zabiegowi materac będzie się równomiernie zużywać i nie powstaną wgłębienia na jego powierzchni. Niewłaściwe użytkowanie – nie odwracanie materaca wyklucza objęcie produktu gwarancją.

 

Formularz reklamacji do pobrania